تقدیر از پژوهشگران برگزیده (1401-1400)

خانم نجمه پاسبان وطن معاون اجرایی دبستان هوشمند نوآوران که در مسابقات  پژوهشی جزء نفرات برتر و مقام آور شهرستان بندرانزلی شده بود، در مکان آموزش و پرورش این شهرستان از وی و سایر پژوهشگران برتر تقدیر به عمل آمد.