تقدیر از دانش آموزان برتر در مسابقات مختلف سال گذشته (1400-1399)

طی مراسمی از دانش آموزان و همکاران  برگزیده در مسابقات و جشنواره های مختلف که در نیمسال دوم 1399-1398 برگزار شده بود، تقدیر شد.

این مسابقات در سطح شهرستان و استانی و کشوری برگزار شد که در این بین نفراتی که در عکس های این مطلب مشاهده می نمایید در رتبه ی نفرات برتر قرار گرفتند.