بازدید به مناسبت هفته ی معلم (1400-1399)

روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه به مناسبت هفته ی معلم، ریاست محترم اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی به همراه معاونان و کارشناسان و هیئت همراه خود، از دبستان نوآوران بازدید به عمل آوردند و درباره ی بزرگداشت هفته ی معلم و اهمیت کار مدارس، با مدیر مدرسه به گفت و گو پرداختند.