دریافت کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی (1400-1399)

کارنامه دانش آموزان در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 تحویل دانش آموزان و اولیای محترم داده شد.

همچنین برای یادبود و تقدیر از دانش آموزان پرتلاش جوایزی برای آن ها در نظر گرفته شد.

عکس های یادگاری زیر مربوط به روزهای تحویل کارنامه می باشد (دانش آموزانی که همراه اولیای خود هنگام دریافت کارنامه به مدرسه آمدند.)